Izdanja

100 hadisa Poslanika a.s.100 hadisa Poslanika a.s.  Muhamed a.s. i Iblis l.a.Muhamed a.s. i Iblis l.a.  Muhammed a.s kratka biografijaMuhammed a.s kratka biografija
KurbanKurban ZekatZekat  DženazaDženaza
MuezinjenjeMuezinjenje Muslimanska imenaMuslimanska imena  Izbor dovaIzbor dova 
YasinSura Yasin Najčešća pitanja o postuNajčešća pitanja o postu  BILTEN KANDILJ NASLONICABilten Kandilj
BiltenBilten Kandilj    

Informacije

Adresa (ured)   Dominisova 1
Radno vrijeme:   Pon.-Pet. 09:00-13:00
Mesdžid   

Cosmijeva 1

Otvoren za vrijeme dnevnih namaza

Telefon    +385 21 360 651
Fax   +385 21 345 581
Mobitel   +385 99 310 99 46
Email    medzlis.split@outlook.com
Broj računa     HR8223400091410704285

Lokacija