POZIV NA PROJEKCIJU FILMA OMER MUHTAR - PUSTINJSKI LAV

Pozivamo sve zainteresirane da u subotu 3.3.2018., dođu na projekciju prvog dijela filma o čuvenom Omeru Muhtaru. Projekcija će biti u divanhani poslije jacije namaza. VH

Informacije

Adresa (ured)   Dominisova 1
Radno vrijeme:   Pon.-Pet. 09:00-12:00

Mesdžid

Masjid

 

Cosmijeva 1

Otvoren za vrijeme dnevnih namaza

Open for daily prayers

Telefon    +385 21 360 651
Fax   +385 21 345 581
Mobitel   +385 99 310 99 46
Email    medzlis.split@outlook.com
Broj rač.- IBAN    HR8223400091410704285

Lokacija