U SUSRET KURBAN BAJRAMU - AJETI I HADISI O KURBANU

Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu spominje propis kurbana. U suri “El-kevser” je rekao: “Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji…”

Prije imperativa o dužnosti klanja kurbana Uzvišeni spominje kako je „mnoga dobra“ dao čovjeku. Kurban koji koljemo svakako je jedno od dobara koje nam je On darovao. Prinoseći žrtvu kurbana mi žrvujemo stoku i blagodat koju nam je Allah darovao.

U suri “El-Hadž” Uzvišeni Allah je rekao: “A klanje kamila smo vam učinili jednim od znakova Allahove vjere, i vi od njih imate koristi; zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poredane, a kada padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste bili zahvalni.” Allah nam je sve potčinio pa i ovu stoku koju koljemo u ime Njega. On od nas želi vidjeti spremnost na žrtvu. On ne traži mnogo od nas, jer nam je već dao i ono što ćemo žrtvovati. Od nas se samo traži spremnost na žrtvu. Takav je bio primjer Ibrahima a.s. kojem je, onog momenta kada je izrazio spremnost da žrtvuje svog sina Ismaila a.s., Uzvišeni Allah poslao mu je velikog ovna kao zamjenu za sina.

 

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Zaklana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne do Allaha (bude primljena kod Allaha) prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibn Madže i Tirmizi).

 

U drugom hadisu Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko imadne mogućnost da zakolje kurban, pa i pored toga ne zakolje, neka se ne približava mjestu gdje mi klanjamo bajram namaz.” (Ahmed i Ibn Madže) Na osnovu ovog hadisa hanefijski pravnici su i zauzeli stav da je žrtvovanje kurbana na dane bajrama vadžib, tj. obavezna dužnost svakom imućnom muslimanu.

 

“Niko od vas neće (istinski) vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi sebi.“ (Buhari)

 

„Muslimani su kao jedan čovjek, pa ako se požali oko, sve se žali, ako se požali glava, svo tijelo se žali na bol.“ (Muttefekun alejhi)

 

„Musliman je brat muslimanu, ne čini mu zulum, niti ga ostavlja na cjedilu. Ko bude na pomoći muslimanu, biće Allah njemu na pomoći, ko otkloni nedaću od muslimana, otkloniće Allah njemu nedaće na Sudnjem danu, ko pokrije sramotu muslimanu, Allah će njemu pokriti sramotu na Sudnjem danu.“ (Muttefekun alejhi)

 

„Smiluj se onima na zemlji, smilovaće se tebi Onaj koji je na nebesima.“ (Ebu Davud)

 

Suvišno bi bilo tumačiti ove ajete i hadise, jer oni sami sebe tumače, već ćemo pustiti same ajete i hadise neka oni kao objava djeluju direktno na muslimane i budu pokretač u činjenju ovog plemenitog djela.

Informacije

Adresa (ured)   Dominisova 1
Radno vrijeme:   Pon.-Pet. 09:00-12:00

Mesdžid

Masjid

 

Cosmijeva 1

Otvoren za vrijeme dnevnih namaza

Open for daily prayers

Telefon    +385 21 360 651
Fax   +385 21 345 581
Mobitel   +385 99 310 99 46
Email    medzlis.split@outlook.com
Broj rač.- IBAN    HR8223400091410704285

Lokacija