HUTBA MUFTIJE POVODOM PREDSTOJEĆEG POPISA STANOVNIŠTVA

Hutba muftije Aziz ef. Hasanovića povodom predstojećeg Popisa stanovništva u Republici Hrvatskoj koju je 3.9.2021. održao u Zagrebačkoj džamiji:

Hvala Allahu dž.š. Stvoritelju i Gospodaru svega postojećeg, koji je cijelo čovječanstvo od jednog čovjeka i jedne žene stvorio, na svim blagodatima kojima nas je počastio. Hvala Allahu dž.š. na uputi ka njegovom zadovoljstvu koju nam je putem svoga poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s. dostavio. Svjedočimo da je samo jedan Bog – Allah dž.š. i da je Muhammed a.s. njegov sluga i poslanik.

Poznato nam je, a to često i ističemo, da je Allah dž.š. stvorio sve što postoji bilo da se radi o nama poznatim ili nepoznatim stvarima. Bez obzira koliko i sami mislili da znamo, nama su mnoge stvari ili skrivene ili o njima znamo jako malo. Sličan je slučaj i sa pojedinostima ili najsitnijim detaljima koji su ostali do dan danas skriveni kada je u pitanju stvaranje ljudske vrste. Znanstvenici su potvrdili sve kur'anske navode kako teče proces od začeća do rođenja, ali na dva pitanja nikako ne mogu dati odgovor: jedno je u kojem momentu fetus postaje živ i to ne uspijevaju nikad s preciznošću utvrditi i drugo je, ono što je vjernicima poznato, tko odlučuje u odsudnom momentu da će novorođenče biti muško ili žensko. Ovo je samo jedan primjer ljudske ograničenosti po pitanju dostupnog znanja. Svakako, dok se jedan dio medicinske znanosti bavi proučavanjem raznih procesa koji se odvijaju od začeća pa i ranije i prate iste do rođenja, nakon što se rodimo onda se nama već počne baviti puno širi broj zainteresiranih.

Svojim rođenjem, nismo interes pobudili samo kod svojih roditelja, uže rodbine i susjeda, već od rođenja zanimamo i matični ured, zdravstveno, pa čak i policiju. Naravno, radi se o redovnim procedurama koje su manje-više svima poznate. Međutim, ima i sredina gdje ove nama bezazlene i redovne radnje mogu stvoriti veliku razliku u tretmanu pa su predmetom straha, nesigurnosti, zebnje, a zašto? Zato što izjašnjavanje u punini svoga identiteta povlači veliku vjerojatnoću da će Vas tretirati svakako, samo ne onako kako bi trebalo – kao ljudsku jedinku.

Podjele po narodima nisu strane u islamu. Naime, u suri El Hudžurat u trinaestom ajetu, Allah dž.š. kaže: „O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.“ Allah dž.š. nam je ponudio razlog zašto nas je učinio da pripadamo različitim plemenima i narodima - a to je upoznavanje. S pojavom procesa izgradnje nacija i nacionalnih država dolazi do nejasnoća u razlučivanju između vjerskog i nacionalnog, te njihovih međusobnih utjecaja. S jedne strane imate iznimno važnu spregu vjerskog i nacionalnog, s druge strane imate dominaciju nacionalnog identiteta nad vjerskim u neke skupine i treća varijanta je predominacija vjerskog nad nacionalnim.

Budući da se radi o iznimno opsežnoj temi, pokušat ćemo ukratko kroz primjere podsjetiti se o čemu se radi. Uzmimo samo svoje okruženje, ukoliko za nekoga kažete da je Bošnjak ili Albanac na neki način se podrazumijeva i da je musliman, a ne mora biti. Kada spomenete Hrvata većina zaključuje da je katolik, a ne mora biti. Kada spomenete Makedonca ili Crnogorca većina zaključuje da je pravoslavac, a ne mora biti i tako dalje. To je jedan primjer snažne sprege vjerskog i nacionalnog identiteta. Nacionalni identitet nad vjerskim ponajviše prevladava u zapadnim zemljama dok bi vjerski identitet posljedično, ako bismo slijedili uputu Allaha dž.š. trebao prevladavati među muslimanima, međutim nije uvijek tako i koliko god izgledalo kompleksno razlog je samo jedan – odmakli smo se od upute.

Kao što je navedeno u ajetu sure Hudžurat ugled, prednost, vrijednost i uzdizanje se postiže kroz jačanje bogobojaznosti i krije se u našem odnosu prema Allahu dž.š. Nije vrijednost ni u kakvoj pripadnosti nekoj organizaciji, nije u položaju, nije u rasi, nije u naciji, nije u imetku – ni u čemu navedenome već samo u bogobojaznosti. Navodi Buharija od Ebu Hurejre r.a., Muslim navodi od  Ebu Hurejrea, r.a., koji kaže da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: /223/ "Zaista, Allah ne gleda u vaše izglede, niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela." U drugom hadisu poruka je: “Zaista, nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem, osim po bogobojaznosti.”

Koncepcija islama ne brani da njegujemo svoju kulturu, porijeklo, tradiciju, to nam na koncu sugerira i poslanik Muhammed a.s. kazavši da ćemo na taj način bolje upoznati i svoje bližnje, ali i čuvati rodbinske odnose itd. Međutim, islam vrlo jasno brani da nam ovaj dio našeg identiteta služi da bismo se uzdizali, druge ponižavali ili ugnjetavali, ili na bilo koji način omalovažavali ili potčinjavali što je nerijetko slučaj. Neki idu toliko daleko, da su u želji da uzdignu pripadnike jednih nacija nad nekim drugima pravili tablicu koliko vrijedi ljudski život s obzirom na pripadnost naciji. Takav odnos vodi fitni/smutnji, takav odnos vodi konfliktu, takav odnos, ako ga i sami prihvatimo, vodi udaljavanju brata od brata jer kako Kur'an veli mi smo prije svega braća, a potom možemo biti što hoćemo. Međutim, sve dok smo svjesni da smo jedni drugima braća, znat ćemo što je hak drugog brata, znat ćemo da gdje su naše granice, ali isto tako sve dobro koje budemo radili radit ćemo iz ljubavi i neće nam biti teško, a na loše nećemo ni pomisliti i u konačnici moći ćemo biti vjernici.

Ako se vratimo na onaj interes s početka hutbe koji smo pobudili svojim rođenjem, pred nama je novi popis stanovništva.

Popis se provodi u dvije faze: od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Ono što molim sve prisutne, a isto tako i da prenesemo odsutnima, je da izvršimo svoju građansku dužnost. Živimo u zemlji u kojoj imamo pravo reći ko smo i šta smo, koji nam je jezik je li to bosanski, albanski, romski, hrvatski, arapski, turski, engleski, njemački ili bilo koji drugi jezik svijeta. Važno je da znamo da koliko god mi između sebe ne gledali ovdje na te odrednice koje se traže na popisu, toliko je isto važno radi konzumiranja zakonima zajamčenih prava. Bez izjašnjavanja, bez broja, nema u mnogim slučajevima mogućnosti da koristite određena prava koja bismo mogli da smo se izjasnili. U konačnici, svatko je od nas ono što jest, prije svega vjernici, a onda i sve ostalo što nas obilježava i što nas krasi. Zapamtimo, budimo uvijek ono što jesmo, jer će nas samo tako i drugi poštovati, a svako dodvoravanje bilo kome posebno na uštrb vlastita identiteta pokazuje krizu istog i vodi u propast i nestanak i pojedinca, a posljedično i grupe. Makar se na ovim prostorima dobro zna tko je tko. Da nas sve Allah dž.š. uputi i spasi zabluda i stranputica. Amin!        

Lokacija

Informacije

Adresa (ured)   Dominisova 1
Radno vrijeme:   Pon.-Pet. 10:00-13:00

Mesdžid

Masjid

 

Cosmijeva 1

Otvoren za vrijeme dnevnih namaza

Open for daily prayers

Telefon    +385 21 360 651
Fax   +385 21 345 581
Mobitel  
Email    medzlis.split@outlook.com
Broj rač.- IBAN  

ERSTE BANKA

HR7824020061500116525